Subvenció de la Diputació de Girona

Projecte d’acció social a St. Miquel de Fluvià – La Diputació de Girona va atorgar a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec (Subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines), per import de 2.212,20 €, s’han prestat dinamitzacions des del centre El Club.