Subvenció de Dipsalut

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció de 5.356,18€ a càrrec de la convocatòria per les actuacions contra la lluita i control integral de plagues urbanes, corresponents als anys 2022 – 2023.

Subvenció de la Diputació de Girona

Del Pla a l’acció “Línia 5” – La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec dins del programa “Del pla a l’acció” Línia 5, per import de 8.038,09 €. Aquest ajut serveix per a la instal·lació de 25 plaques fotovoltaiques a l’Escola municipal.

Subvenció de la Diputació de Girona

Monuments – La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec de la convocatòria de restauració de monuments 2022, per import de 26.380 €. Aquest ajut serveix per a la museïtzació del Forn Romà.

Subvenció de la Diputació de Girona

Projecte d’acció social a St. Miquel de Fluvià – La Diputació de Girona va atorgar a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec (Subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines), per import de 2.212,20 €, s’han prestat dinamitzacions des del centre El Club.

Revista Alberes

Dissabte dia 7 de març presentació de la Revista Alberes Aquí trobareu tota la programació de la jornada