Subvenció de la Diputació de Girona

Fons de Cooperació 2023 “Noves Tecnologies” La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec de la convocatòria de fons de cooperació 2023, expedient 2023/4394, de Cooperació Econòmic i Cultural, per valor de 861,68€ i s’ha utilitzat per “Adquisició material informàtic”.

Subvenció de Dipsalut

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció de 5.356,18€ a càrrec de la convocatòria per les actuacions contra la lluita i control integral de plagues urbanes, corresponents als anys 2022 – 2023.

Subvenció de la Diputació de Girona

Del Pla a l’acció “Línia 5” – La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec dins del programa “Del pla a l’acció” Línia 5, per import de 8.038,09 €. Aquest ajut serveix per a la instal·lació de 25 plaques fotovoltaiques a l’Escola municipal.

Subvenció de la Diputació

Fons de Cooperació 2023 “Camins” La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec de la convocatòria de fons de cooperació 2023, expedient 2023/4391, de Cooperació Cultural, per valor de 900€ i s’ha utilitzat per “Actuació en camins”.

Subvenció de Dipsalut

Dispensari municipal Dipsalut ha atorgat a l’ Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció, dins la convocatòria “matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades (Pm07), per al Projecte “El Club” per la inclusió social i foment de la convivència, per import de 5.927,55 €.

Subvenció de la Diputació de Girona

Despeses culturals: Fons 2023 La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec de la convocatòria de despeses culturals, per import de 6.709,20€.

Subvenció de la Diputació de Girona

Fons Econòmic de Caràcter Extraordinari La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec de convocatòria d’inversions 2022, per import de 8.900,52€, per a la implantació de xarxa de fibra òptica corporativa a través de fibres fosques.

Subvenció de la Diputació de Girona

Fons Econòmic de Caràcter Extraordinari La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció a càrrec de convocatòria d’inversions 2022, per import de 14.470,14€, per a la millora de la deixalleria municipal.

Subvenció de la Diputació de Girona

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona, dins la Línia 3, ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, una subvenció, de 13.659,22 €, per a la Reforma de la segona planta de l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià.