Planejament urbanístic

En aquesta pàgina hi trobareu el planejament urbanístic vigent de Sant Miquel de Fluvià, més concretament la memòria social, la documentació ambiental, les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació.

Per veure el contingut heu de clicar aquest enllaç:

Planejament urbanístic