Edictes

Exercici: 2024 Bop: 36-0 Edicte: 1289 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Convocatòria pública per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2024 Bop: 36-0 Edicte: 1288 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del projecte espai d'interpretació del monestir de Sant Miquel de Fluvià
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 472 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del Projecte d'obres de millora urbana del carrer del Mar
Exercici: 2024 Bop: 3-0 Edicte: 11255 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del projecte "Millora urbana del carrer Mar"
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11250 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11280 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 235-0 Edicte: 10299 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 228-0 Edicte: 9943 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 213-0 Edicte: 9276 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació provisional de la modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 209-0 Edicte: 8901 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit MC 04/2023