Edictes

Exercici: 2024 Bop: 115-0 Edicte: 5028 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva dels acords d'imposició i ordenació de contribucions especials, per l'execució de les obres "Millora urbana del carrer del Mar"
Exercici: 2024 Bop: 100-0 Edicte: 4281 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del projecte d'obra "espai d'interpretació del monestir de Sant Miquel de Fluvià"
Exercici: 2024 Bop: 76-0 Edicte: 3124 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de la imposició de contribucions especials per a l'execució de l'obra titulada "Millora urbana del carrer del Mar"
Exercici: 2024 Bop: 48-0 Edicte: 1728 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Contractació urgent d'un peó de la brigada
Exercici: 2024 Bop: 48-0 Edicte: 1727 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del Projecte de reforma d'edificació per a centre de visitants
Exercici: 2024 Bop: 43-0 Edicte: 1542 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del projecte d'obres "millora urbana del carrer del Mar"
Exercici: 2024 Bop: 36-0 Edicte: 1289 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Convocatòria pública per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2024 Bop: 36-0 Edicte: 1288 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del projecte espai d'interpretació del monestir de Sant Miquel de Fluvià
Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 472 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del Projecte d'obres de millora urbana del carrer del Mar
Exercici: 2024 Bop: 3-0 Edicte: 11255 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del projecte "Millora urbana del carrer Mar"