Dades generals

Adreça: Plaça Abat Oliba 1

????????????????????????????????????
Edifici de l’Ajuntament

Codi Postal: 17475

Comarca: Alt Empordà

Telèfon: 972 568 070 / 972 568 069

Correu electrònic: ajuntament@santmiquelfluvia.cat

Horari d’atenció al públic:

Dimarts i dimecres de 10:00 a 14:00 hores

Dilluns i divendres de 17:00 a 20:00 hores.

Secretari: Sergi Bruguera

Xifres:

Nombre d’habitants: 833 (dades a 01/01/2023)

Pressupost 2023:      Ingressos 669.123,21 €       Despeses 669.123,21 €