Serveis socials

Els serveis socials que presta l’Ajuntament van a càrrec del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i estant distribuits de la següent manera:

Yolanda Salguero, treballadora social, especialitzada en el treball de dependència i autonomia

Dolors Terradas, treballadora social, especialitzada en el treball amb famíles amb fills adolescents.

Sofia Barbés, treballadora social, especialitzada en el treball d’acollida i promoció social

Les podeu  localitzar:

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores al 972.52.20.00

Per urgències contacteu al 972.67.70.50