Forn romà

Descripció del forn i el seu funcionament

Situat entre el poble i la via del tren, fou una de les darreres restauracions del Dr. Miquel Oliva i Prat.